~: Other Information :~
  Char (4) dham:

Badrinath dham (north)
Daroka dham (west)
Jagannath dham (east)
Rameshwaram dham (south)

 

Pancha (5)-kedar:

Sree Kedarnath
Sree Madhamaheshwar
Sree Tungonath
Sree Rudranath
Sree Kalpeshwar
  Sapto (7) badri:

Sree sree Badrinath dham
Adi adri (In Tibet - Thalingo)
Bridhho badri
Bhabishya badri
Yog badri
Adi badri
Nrishingho badri

  Holiest Rivers:
Shaptapunya River:

Ganga
Yamuna
Godavri
Saraswati
Narmada
Sindhu
Kaveri

  Sapto (7) khetra:

Kuru khetra (Hariyana)
Harihar khetra (Sonpur-Bihar)
Prabhas khetra (Gujarat)
Renuka khetra (UP-Mathura)
Bhrigu khetra (Bharuch)
Puru satyam khetra (Jagannath-Puri)
Sukar khetra (Saro)

  Pancha (5) nath:

North - Sree Badrinath
South - Sree Ranganath or Sree Rangam
East - Sree Jagannath
West - Sree Dwarkanath
Middle - Sree Govardhan nath (sreenath dwara rajasthan)

  Pancha (5) kashi:

Kashi (Varanasi)
Guptokashi (Way to Sree Kadarnath)
North kasha (Way to Yamunetri)
South kasha (Tengkashi) Trivandam
Shiv kashi (Viradnagar) @ Trivandam

  Sapto (7) puri:

Varanasi - Kashi
Kanchi puri (Kanchipuram) @ Madras
Maya puri or Haridwar
Ajodhya puri (Birth place of Sree Ram Chandra) UP
Dwarka puri (Gujrat)
Mathura puri (UP)
Abanti puri (Ujjaini-MP)

  Famous Shiv Lingas:

Poshupotinath (Nepal)
Sundereswar (Madurai) South India
Kumbheswar (Kumbakonom) South India
Sree Briho Diswar Tanjam (south)
Pakhitirtho Changal Peth (South)
Mahabaleswar (Pune) Maharastra
Amaranth (Kashmir)
Vaidyanath (Kangra) Himachal Pradesh
Tarokeswar (WB)
Bhubaneswar
Kandoriashi (Khajuraho) MP
Aklingo (Udaypur) Rajasthan
Gouri sankar (Jabbalpur) MP
Hariswar Manasarabar Tibet
Byaseswar (near Varashi) UP
Madhyameswar kashi UP
Hatkeswar
Baranagru
Muktoparameswar (Arunachal Pradesh)
Protigeswar (Kronj Parbat)
Kumareswar (Kronj Parbat)
Sarbeswar (Chitor) Rajasthan
Strambheswar Chitor Jarstrimbho
Ajayamareswar Mahendra Parbat
Akamronath
Shivkanchi
Jambukeswar Trichinapolli
Chidambaram Vishnupuram
Kalhostiswar Andhra near Tirupati Temple

  Dwadas (12) Prodhan Debi Bigroho:

Kamakshi (Kanchipram)
Bhromoranta (Malaigiri)
Kanyakumari
Ambadebi (Gujarat)
Mahalaxmi (Kolhapur)
Kalika (ujjaini)
Lalita debi (Proyag)
Bindhyabasini (Bindhya Parbat)
Bisalakhi (Baranasi)
Mangalaboti (Gaya)
Sundori (WB)
Gujhakeswari (Nepal)

  Famous Mata Temples:

Jai Kanak Durga Bhavani (Vijaybara) AP
Ambabai (Maharashtra)
Shanta Durga Mahiya Gobontoki (Goa)
Jai Jai Mumba devi (Mumbai)
Mahalaxmi (Mumbai)
Devi Sapto Sindi (Nasik)
Maiya Haro Sindi
Devi Bhaboni Sakombori (Saharanpur) UP
Saroda Maiya Mahihar (Katni) MP
Mahakali (Gujarat)
Ambaji (Gujarat)
Sundori (WB)

  9 Shakti Peethas (Devi Mata):

Matavaishnav devi (Jammu)
Mata Kalika devi (Kalighat) WB
Mata Manosha devi (Chandigarh)
Mata Bajreswari devi (kangradevi) HP
Mata Jwala devi (HP)
Mata Naina devi (HP)
Mata Chamunda devi (HP)
Mata Shakumbori devi (Saharanpur) UP

  18 Shakti Peethas:

Sankari devi (Srilanka)
Kamakhi devi (Kanchipuram)
Sreenkhala devi (Chattila) Gujrat
Chamunda devi (Mysore)
Jagulamba devi (Alampur) AP
Bhamoramba devi (Srisoilam)
Mahalaxmi devi (Kolhapur) Maharashtra
Akatheera devi (Mahur) MP
Mahakali devi (Ujjaini) MP
Rajrajeswari devi (Pithupuram) AP
Birija devi (Jajhpur) orissa
Manikamba devi (Daksharaman)
Manasha devi (Haridwar)
Madhabeswari devi (Allahabad)
Vaishnav devi (Jammu)
Mangala gouri devi (Gaya)
Vishalakhi devi (Varanasi)
Saraswati devi (Kashmir)

  Famous Matri Temple:

Vashnav devi mata
Chintapoorni mata (Himachal)
Jwalaji (Himachal)
Kangra maa (Himachal)
Vindyavashni maa (UP)
Vidyachal rani (UP)
Santoshi mata
Chandi maiya (Haridwar)
Mansa maiya (Haridwar)
Saraswati maa (Kasmir)
Maa Annapurna (Varanasi)
Vishlakhi maa (Varanasi)
Kamakha maa (Assam)
Mahakali maa (Gujarat)
Chinya Masta maa (Jharkhand)
Vaidyanath Devi maa (Jharkhand)
Patan Maiya (Patna)
Mangla Gauri maa (Gaya)
Virya Devi mata (Orissa)
Kanak Durga Bhawani maa (AP)
Meenakshi maa (Madurai)
Kanyakumari maa (Tamilnadu)
Chamunda maa (Mysore)
Amba maa (Gujrat)
Shanta Durga maiya (Goa)
Tulja Bhawani (Maharashtra)
Mumba Devi mata (Maharashtra)
Satya Sindi maa (Maharashtra)
Har Siddhi maa (Ujjaini)
Laxmi Devi maa
Devi Bhawani
Sakhambari (UP)
Sarada maiya (MP)
Narmada maiya(MP)
Gayatri maa (Rajasthan)
Savitri maa (Rajasthan)
Mahakali (Gujarat)
Ambajee (Rajasthan)

  21 shakti peethas:

Vishalakhi maa-kashi
Kamakhya maa-nila chal assam
Kanyakumari-suchindram
Kurukshetra-bhadrakali
Manosarovar
Gujheswari-nepal
Lalita maa-prayag Allahabad
Khirgram
Kartayatat-bangladesh
Vrindaban-katyaavi maa
Chamunda maa-mathura
Ambaji-gujrat
Jawalaji-hp
Pateswarimaa-pattan maa
Harsiddhi maa-ujjain
Tripureshwari maa-tripura
Baidyanath dham.
Bhadrakali-nasik
Bimala maa-birija
Tarachandi maa-sasaram
Kanvir shaktipeeth-kolhapur

Site best viewed at 1024 * 768 pixels. Site powered by: creative Q